Mule ESB (Enterprise Service Bus) to architektura służąca do integracji aplikacji. Pełni ona funkcję analogiczną do fizycznych szyn danych spotykanych w komputerach, jest jednak rozwiązaniem na wyższym poziomie. Udostępnione przez aplikację usługi są podłączone do szyny tworząc „punkty końcowe”. Szyna przejmuje wszystkie obowiązki związane z routingiem i transformacją wiadomości.